Pressmeddelanden 2018

Seurantaryhmä edistämään Kuolimon nieriän suojelutoimia ja kestävää kalastusta (Etelä-Savo, Etelä-Karjala)

Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella sijaitseva Kuolimo on koko Saimaan tärkein uhanalaisen nieriän elinalue. Nieriäkannan turvaamiseksi perustettiin laajapohjainen seurantaryhmä syyskuun lopussa. Seurantaryhmän tehtävänä on edistää yhteistyötä, tiedotusta ja kestävän kalastuksen toimenpiteiden käyttöönottoa sekä nieriän suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen asettama ryhmä toimii viiden vuoden jaksoissa. Ensimmäinen toimintakausi päättyy 31.5.2023. Seurantaryhmään saatiin laajapohjainen edustus; kalastusalue, osakaskuntia, järjestöjä, kaupallisen ja vapaa-ajankalastajien edustajia kuin myös mm. Etelä-Karjalan liitto, Savitaipaleen kunta, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja muita viranomaisia. Ryhmää tullaan täydentämään tarpeen mukaan.

Nieriäkannan tulevien seuranta- ja hoitotoimien lisäksi Kuolimon vesiensuojelun edistäminen on tärkeää. Kuolimossa on havaittavissa koko 2000-luvun jatkunut tummenemistrendi. Tumma vesi lämpenee herkemmin, mikä puolestaan heikentää vesistön happitaloutta ja nieriälle tärkeiden elinalueiden määrää.

Tavoitteet korkealla

Nieriä on äärimmäisen uhanalainen ja rauhoitettu kokonaan Kuolimossa sekä Saimaalla Puumalansalmen eteläpuolella olevissa vesissä, kuten Yövedellä ja Luonterilla.

- Seurantaryhmässä tiedostetaan hyvin nieriäkannan tilanne ja suojelun haasteet, onhan Kuolimolla tehty pitkäjänteistä työtä nieriän suojelemiseksi, toteaa seurantaryhmän puheenjohtaja Hannu Jokinen. Tästä huolimatta seurantaryhmälle haluttiin kunnianhimoinen, pitkäjänteistä yhteistyötä vaativa tavoite: "elinvoimainen nieriäkanta, joka kestää kalastusta", jatkaa Jokinen.

Seurantaryhmän kokouksessa päästiin jo varsin konkreettisiin toimiin, kun karttoihin merkittiin nieriän tärkeimmät tiedossa olevat lisääntymis- ja syönnösalueet sekä kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle tärkeät vesialueet. - Tiedonjako ja kokouksen yleinen henki oli hyvin avointa ja rakentavaa. Tämä on hyvä lähtökohta seurantaryhmän toiminnalle, kertoo seurantaryhmän sihteeri Teemu Hentinen.

Kalastuksen ja suojelun yhteen sovittamisessa riittää pohdittavaa. Vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet kalatalousalueet pohtivat omissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissaan myös kestävän kalastuksen kehittämistä ja vaarantuneiden tai uhanalaisten kalakantojen elvyttämistoimia.

Lisätietoja

Seurantaryhmän puheenjohtaja Hannu Jokinen, hannu.jokinen(at)lahitukku.fi, 040 015 2095, Pro Kuolimo ry

Seurantaryhmän sihteeri Teemu Hentinen, teemu.hentinen(at)ely-keskus.fi, 0295 024 037, Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen, matti.vaittinen(at)ekarjala.fi, 040 139 0173, Etelä-Karjalan liitto

 


Uppdaterad