Pressmeddelanden 2019

Trafikbegränsningar på Skärgårdsvägen (landsväg 180) vid Hessundsbron mellan 20.-22.11. på grund av broarbeten (Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder 20.11. kl. 21.00 iståndsättningen av den elastiska dilatationsfogen på Hessundsbron som finns på landsväg 180 . Arbetena utförs på natten för att minimera trafikolägenheterna. Arbetet vid broplatsen pågår mellan kl. 21.00 och 05.30. En sänkt hastighetsbegränsning på 30 km/h tillämpas på arbetsplatsen och trafiken dirigeras till ett körfält. Reparationsarbetet är planerat att vara klart kl. 05.30 på morgonen fredagen den 22 november 2019. Trafikanter bör vara beredda på att köer kan uppstå på Skärgårdsvägen i närheten av arbetsplatsen. Vi beklagar den olägenhet som reparationsarbetet medför för trafikanterna. Om det regnar kan man kan vara tvungen att flytta tidpunkten för arbetet.

Entreprenör för projektet är Destia Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION:                                       

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör, Jari Nikki, tfn 0400 821 596

- Destia Oy, Pasi Oikarinen, tfn 0400 925 911

 


Uppdaterad