Nyheter

Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska i mars (27.4.2017)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 317 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 14 900.

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen (24.4.2017)

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick.

Levande landsbygdslandskap (19.4.2017)

Miljöavtal kan ansökas via landsbygdsprogrammet. I år ska ansökan skickas till den regionala NTM-centralen före den 15 juni 2017.