Nyheter

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen (24.4.2017)

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick.

Levande landsbygdslandskap (19.4.2017)

Miljöavtal kan ansökas via landsbygdsprogrammet. I år ska ansökan skickas till den regionala NTM-centralen före den 15 juni 2017.

Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd (12.4.2017)

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som NTM-centralerna utför. Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes det vilka erfarenheter jordbrukare som varit föremål för övervakning av jordbruksstöd 2016 har haft när det gäller både ansökan om stöd och kontrollerna.