Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus

Etelä-Savon ELY-keskus seuraa kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutuksia ja tiedottaa tilanteen etenemisestä:

Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset tekevät asiassa tiivistä yhteistyötä.

Nyheter

Marja-Riitta Vest blir överdirektör för NTM-centralen i Österbotten (18.5.2018)

Statsrådet har utsett ekonomie magister Marja-Riitta Vest till överdirektör för NTM-centralen i Österbotten fr.o.m. 1.6.2018.

Miljöministeriet beviljar 1,85 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård (17.5.2018)

Understöd beviljas 38 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, miljövård i skärgården och för avfallshantering i fjällområden.
 

Minister Lindström: Vi vill hjälpa arbetsgivarna att hitta arbetskraft effektivare än tidigare (8.5.2018)

Arbets- och näringsbyråerna inleder en kampanj för att göra arbets- och näringstjänsterna kända för i synnerhet små och medelstora företag och för att få till stånd ett tätare samarbete med företagen.