Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor (29.11.2018)

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare.

Livsmedelsverket.fi sammanför de offentliga tjänsterna inom livsmedelskedjan till en enda webbplats (26.11.2018)

Då Livamedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster (Mitpa) vid årsskiftet går samman, sammanförs också tjänsterna de erbjuder till en enda webbtjänst.