Pressmeddelanden 2017

Smarttelefonen varnar för ren

I dag utkommer mobilapplikationen Porokello (renklockan), som kan laddas ned gratis till iOs- och Android-telefoner. Appen larmar om upptäckta renar med signaler och färger med stöd av geografisk information. Tjänsten Porokello grundar sig på renvarningar i realtid som yrkeschaufförer i renskötselområdet förmedlar till tjänsten. NTM-centralen i Lappland har rekryterat yrkeschaufförer för tjänsten sedan juni 2016. Nu finns det över 1 800 renvarnare som skickar in 50–1 500 varningar dagligen beroende på hur många renobservationer som görs.

Många sätt att ta emot renvarningar

Tjänsten Porokello har blivit populär bland yrkeschaufförerna: smarttrafiktjänsten är unik och den började ge goda resultat genast när den introducerades. Det stora antalet utvalda personer som förmedlar varningar är unikt. Över 1 800 yrkeschaufförer har fått handledning i appen och sitt fordon utrustat med en särskild telefon för varningstjänsten. Sedan november 2016 har yrkeschaufförernas renvarningar funnits att tillgå i V-Traffic-tjänsten, som med hjälp av fristående och integrerade navigatörer samt mobila appar når över en halv miljon väganvändare i Finland. Tjänstens egen applikation som nu lanseras gör att nästan vem som helst kan börja ta emot renvarningar.

Målet är att halvera antalet renkollisioner

Efter att Porokello-systemet hade införts började renkrockarna minska redan 2016. I fjol inträffade 3 470 renkrockar, vilket är 838 förre än föregående år (4 308 krockar). Målet är att förbättra trafiksäkerheten och halvera antalet renkrockar fram till 2020.

Porokello är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som administreras av NTM-centralen i Lappland där man genom att utnyttja mobilteknologi skapar en ny smarttrafiktjänst som varnar för renar. Flera organisationer och företag har förbundit sig att utveckla systemet, såsom NTM-centralen i Lappland, Trafikverket, Renbeteslagens förbund, Paikkatieto Online Oy och V-Traffic Mediamobile. Porokello är en del av Aurora-nätverket.

YTTERLIGARE INFORMATION

Överdirektör Jaakko Ylinampa, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 199, jaakko.ylinampa@ely-keskus.fi
Projektchef Maria Timo-Huhtala, tfn 040 550 8818, ext.maria.timo-huhtala@ely-keskus.fi
Senior key account manager Matti Seimola, tfn 050 379 6433, matti.seimola@mediamobile.com

 


Uppdaterad