Pressmeddelanden 2019

Porissa Kappelinsalmen silta avattu liikenteelle - viimeistelytyöt jatkuvat keväällä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen huhtikuun alussa maantiellä 269 aloittama Kappelinsalmen sillan uusiminen on loppusuoralla ja silta on saatu avattua takaisin liikenteelle 4.12.2019. Töihin tuli kuitenkin viiveitä, eikä näin ollen kaikkia rakennustöitä saatu valmiiksi ennen talvea. Tästä syystä viimeistelytöitä joudutaan jatkamaan tammikuussa sekä vuoden 2020 keväällä. Liikenne voi käyttää siltaa pääosin normaalisti talven ajan. Viimeistelytöiden ajan liikenteelle kuitenkin aiheutuu ajoittain joitain rajoituksia. Kevään viimeistelytyöt tehdään valmiiksi 2020 toukokuun loppuun mennessä.

Kappelinsalmen silta on avattu uudelleen liikenteelle 4.12.2019. Töihin tuli kuitenkin viiveitä, eikä näin ollen kaikkia rakennustöitä saatu valmiiksi ennen talvea. Viivästyksiä aiheutui mm. varasillan rakentamisesta sekä maaperän kivisyydestä. Varasillan ja sillan telineen sekä muotin purku on vielä kesken. Nämä purkutyöt jatkuvat tammikuun ajan. Purkutöiden aikana liikenteen käytössä on pääsääntöisesti kaksi kaistaa ja työmaalla on 50 km/h nopeusrajoitus.

Purkutöiden valmistuttua töissä pidetään talvitauko ja viimeistelytöitä jatketaan vuoden 2020 keväällä. Talvitauon aikana liikenteen käytössä on kaksi kaistaa ja 80 km/h nopeusrajoitus. Keväällä tehtäviä viimeistelytöitä ovat mm. kiertotien purkutöiden loppuunsaattaminen, tien päällystäminen sillan päissä, saumaukset, ajoratamerkinnät, luiskien teko ja tievalaistustyöt. Näiden töiden aikana liikenne joudutaan rajoittamaan ajoittain yhdelle kaistalle ja työmaalla on taas 50 km/h rajoitus. Kevään viimeistelytyöt tehdään valmiiksi 2020 toukokuun loppuun mennessä.

Töiden viivästyksellä ei ollut vaikutuksia hankkeen kokonaiskustannuksiin.  

Lisätietoja:                                  

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                              

- Destia Oy, työpäällikkö Eetu Väisänen, p. 040 3510 790 ja työmaapäällikkö Tuomas Uolia, p. 040 6483 724


Uppdaterad