Pressmeddelanden 2018

Avgränsningar och nya klassificeringar av grundvattenområden (Nyland)

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) har lagt fram de granskade klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområdena i kommunerna Nurmijärvi, Tusby, Mäntsälä och Sibbo och i städerna Träskända och Kervo. Under tiden för framläggande är det möjlighet att lämna in tilläggsinformation till NTM-centralen i anslutning till avgränsningarna och klassificeringarna av grundvattenområdena. Sista inlämningsdagen för uppgifterna är 23.3.2018.

Grundvattensklasserna som tillämpades tidigare har ersatts med nya klasser. Dessa är klass 1 som innebär att det är fråga om ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen och klass 2 som omfattar övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning.  Det finns också en ny E-klass som omfattar grundvattenområden vars ytvattensekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av grundvatten. Ekosystem kan bland annat vara källor, kärr med källsprång och källsjöar. Om grundvattenområden som klassificerats som hörande till klass 1 eller 2 samtidigt upprätthåller ett ovan nämnt ekosystem får grundvattenområdena tillägget E (1E eller 2E).

Kungörelserna finns framlagda i 30 dagar under tiden 19.2.2018–20.3.2018 på följande ställen:

  • Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, registratur, Semaforbron 12 B 5: e vån. 00520 Helsingfors,
  • NTM-centralens webbplats www.ely-keskus.fi/uusimaa > Aktuellt > Kungörelser
  • Nurmijärvi kommun, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi och på kommunens webbplats
  • Tusby kommun, Hyryläntie 16, 04300 Tusby och kommunens webbplats
  • Mäntsälä kommun, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä och på kommunens webbplats
  • Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och på kommunens webbplats
  • Träskända stads kundserviceställe, Seutulantie 12, 04410 Träskända och på stadens webbplats
  • Kervo stad, Kauppakaari 11, 04201 Kervo och på kommunens webbplats
  • Hyvinge stad, Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinge och på kommunens webbplats (en del av grundvattenområdena ligger delvis på Hyvinge stads sida)

Ytterligare information:
Planerare Sanna Tiaskorpi
tfn 0295 021 383
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

 


Uppdaterad