Pressmeddelanden 2019

Observationerna av blågröna alger är få i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Under vecka 33 har endast några få observationer av blågröna alger meddelats till NTM-centralen i Södra Österbotten. Blågröna alger har fortsättningsvis observerats på flera platser i Ähtärinjärivi och även i Alajärvi fortsätter blomningen. Under veckoslutet förekom lite blågröna alger även i Kuorasjärvi i Alavus, men under veckans lopp har inga alger observerats. Blågröna alger har inte rapporterats från andra ställen.

Blågröna algblomningar kan fortsättningsvis förekomma i augusti och algläget kan förändras snabbt beroende på väderleksförhållandena.  Varmt, soligt och vindstilla väder är gynnsamt för blågröna alger. Förekomsterna av blågröna alger är ofta lokala och blomningar kan förekomma även i andra områden än de som nämns här. Observationerna i alguppföljningen berättar endast om algläget på kontrollplatsen under den aktuella tidpunkten.

En del av de blågröna algerna producerar giftiga föreningar och därför är det skäl att vara försiktig om det finns rikligt med blågröna alger i vattnet. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet. Vatten som innehåller blågröna alger ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten eller som bevattningsvatten på nyttoväxter.

NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algläget på 27 officiella kontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationerna sparas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är en öppen tjänst för alla. Observationerna kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990
  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi

Uppdaterad