Pressmeddelanden 2019

Utsläppsräknare på webben hjälper till med bedömningen av ammoniakutsläpp från djurstallar (Landskapen i Österbotten)

I de s.k. BAT-slutsatserna om bästa tillgängliga teknik för intensiv uppfödning av gris eller fjäderfä krävs att de gårdsspecifika ammoniakutsläppen övervakas årligen. För utsläppsövervakningen finns tre alternativa sätt (baserat på massbalans, utsläppsmätning eller utsläppskoefficienter), som verksamhetsutövaren kan använda för att bedöma utsläppen. Nu har en utsläppsräknare publicerats på webben och den kan användas för att göra bedömningar som baserar sig på massbalansen. Övervakningsskyldigheten gäller djurstallar där det finns mer än 40 000 fjäderfäplatser, mer än 2000 produktionsgrisplatser eller mer än 750 suggplatser.

BAT-slutsatserna är EU-föreskrifter som beskriver bästa tillgängliga teknik och tillämpandet av dem bygger på verkställandet av industriutsläppsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU). Om det i ett djurstall finns mer än 40 000 fjäderfäplatser, mer än 2000 produktionsgrisplatser eller mer än 750 suggplatser, ska tillståndsvillkoren i dess miljötillstånd (bl.a. gränsvärden för utsläpp och övervakning) bygga på de s.k. BAT-slutsatserna. Europeiska kommissionen har 21.2.2017 gett ut nya BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä och grisar.

Mer information om räknaren:

  • Specialforskare Juha Grönroos, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 128
  • Planerare Joonas Munther, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 435

Tilläggsuppgifter om NTM-centralen i Södra Österbottens område:

  • Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 655

Uppdaterad