Pressmeddelanden 2018

Marja-Riitta Vest blir överdirektör för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Statsrådet har utsett ekonomie magister Marja-Riitta Vest till överdirektör för NTM-centralen i Österbotten fr.o.m. 1.6.2018. Vest övergår till uppgiften från posten som verkställande direktör för Viexpo. Nuvarande vice verkställande direktör Kristian Schrey blir verkställande direktör för Viexpo, som utöver sin övriga verksamhet också fungerar som internationaliseringsenhet för NTM-centralen i Österbotten.


Mer information:

  • konsultativ tjänsteman Anu Jänkälä, ANM, tfn 0295 063 602
  • Marja-Riitta Vest, tfn 040 539 6695

 


Uppdaterad