Pressmeddelanden 2019

Bron Luhjusilta i Lojo förnyas
Trafiken styrs till en omväg tisdagen 15.10.2019 kl. 9.00.        


Nummijärventie (väg 11085) i Lojo stängs för trafik under tiden bron Luhjusilta förnyas. Under arbetets gång styrs trafiken till en omväg via Suomusjärventie/Karjalohjantie och Sammatintie.

Förnyandet av bron Luhjusilta i Lojo orsakar ändringar i trafikarrangemangen vid Nummijärventie. Nummijärventie (väg 11085) stängs för trafik vid Luhjusilta-bron som ligger mellan Peltolantie och Rajakorventie tisdagen den 15 oktober 2019 klockan 9.00 och öppnas för trafik senast torsdagen den 17 oktober 2019 klockan 9.00. Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen.

Trafiken dirigeras på en omväg via Suomusjärventie/Karjalohjantie (väg 1873) och Sammatintie (väg 104). Omvägens längd är 34 km.

Den lätta trafiken kommer förbi byggplatsen längs en tillfällig rutt.


Bilaga: karta, omväg under arbetets gång

Ytterligare information:
Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816
Entreprenör: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, tfn 040 557 3888
Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, tfn 045 126 9960

 


Omväg under reparationsarbetet

Luhjusilta i Lojo (karta)

 


Uppdaterad