Pressmeddelanden 2018

Ytterligare förbättring har skett i algsituationen på Sydvästra Finlands område, rikligt med blågröna alger på två av rutinuppföljningsplatserna (Egentliga Finland, Satakunta)

Algsituationen i Sydvästra Finland har ytterligare förbättrats i jämförelse med föregående vecka. Rikligt med blågröna alger har igen observerats på två av NTM-centralens rutinuppföljningsplatser. Lite blågröna alger har påträffats på 14 rutinuppföljningsplatser. Under den pågående veckan har NTM-centralen inte meddelats om övriga algobservationer, och betydligt färre observationer har sparats i tjänsten Järvi-Meriwiki i jämförelse med de föregående veckorna. På basis av observationerna som sparats i Järvi-Meriwiki under den pågående veckan har små mängder blågröna alger påträffats enbart i Nådendals Askaistenlahti.

Vindarna och nederbörden har fortsättningsvis blandat om vattenmassorna, vilket har splittrat bestånden av blågröna alger. Ställvis har även vattentemperaturen sjunkit, vilket sinkar algernas förökning. I och med de rikliga algblomningarna har näringsämnena i ytvattnet börjat ta slut, vilket också kan ha underlättat algsituationen. Samtidigt, ifall det blåsiga vädret fortsätter, kan vindarna föra med sig näringsämnen till ytvattnet till de blågröna algernas förfogande. Det är alltså möjligt att mängden blågröna alger ännu kan komma att öka i mängd under sommaren. I vilken riktning algsituationen utvecklas beror på de kommande väderförhållandena.

Av NTM-centralen i Egentliga Finlands rutinuppföljningsplatser på Skärgårdshavet har lite blågröna alger observerats i Merimaskus Kirkonsalmi, på Harvarö och Hovirinta badstrand i S:t Karins, vid ön Kärmäläinen i Mynälahti, på Saaro udde i Runsala, på Nagus Själö och Korpos Utö. På Bottenhavets rutinuppföljningsplatser har rikligt med blågröna alger observerats på Santtio badstrand i Nystad. Lite blågröna alger har påträffats på Mustakari i Luvia, där mängden alger minskat från förra veckan. Små mängder blågröna alger har observerats även i Raumos Otanlahti och på Iso Marjakari i Mannervesi.

I vattenprovet som förra veckan togs från Lillviken som ligger i Nagus Käldinge hittades den blågröna algarten Nodularia. Undersökta förekomster av Nodularia har alla gånger konstaterats vara giftiga.

insjöområdenas rutinuppföljningsplatser har rikligt med blågröna alger åter observerats enbart i Kjulo träsks Yttilän Otta. Lite blågröna alger har påträffats i Pyhäjärvi vid Kauttua och på Katismaa badstrand, på den östra stranden av Ylisjärvi i Salo och i Kiskos Kirkkojärvi.

Trots att algsituationen lugnat sig, finns det fortsättningsvis orsak till försiktighet då det kommer till algförekomster. Vatten som innehåller synbara mängder blågröna alger bör aldrig användas som hushållsvatten, bastuvatten, eller som bevattning för ätbara växter. Algbemängt vatten blir inte bruksdugligt ens genom att koka det, eftersom toxinerna som de blågröna algerna producerar tål kokning väl. Man bör ej bada i vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, och man skall inte låta barn och husdjur vistas i strandvatten som innehåller blågröna alger. Efter att man simmat i algbemängt vatten bör man alltid skölja av sig med rent vatten för att undvika hudirritation. Fastän det till synes inte finns algblomningar kvar på vattenytan, så bör man tänka på att toxiner producerade av blågröna alger finns kvar i vattnet ännu några dagar efter att algblomningen drivit vidare eller brutits ned.

Meddela om algobservation

Utöver rutinuppföljningen tar NTM-centralen i Egentliga Finland även emot algobservationer från resten av Sydvästra Finland. Observationerna kan meddelas direkt till numret 0295 022 530. I tjänsten Järvi-meriwiki är det möjligt att föra in algobservationer även från andra platser än de som deltar i den riksomfattande rutinuppföljningen. Detta gör man antingen genom att logga in på tjänsten (eller skapa ett konto först ifall man inte har ett), eller genom "Havaintolähetti", som är en applikation för smarttelefoner (länk nedan, på finska). Man kan t.ex. även bifoga en bild i samband sin observation. Observationer antecknas flitigt i Järvi-meriwiki, så tjänsten erbjuder uppdaterad information om algsituationen i hela Finland. Kartapplikationen "Lounais-Suomen sinilevähavainnot" (på finska) uppdateras varje vecka med observationer från rutinuppföljningsplatserna och övriga observationer som mottagits. Vid speciellt rikliga eller exceptionella algfynd är det även möjligt att skicka vattenprov för analys via NTM-centralen i Egentliga Finland. Innan vattenprovet skickas bör man vara i kontakt med NTM-centralen (0295 022 530).

Länkar:

Mer information:

Praktikant Elina Ek, 0295 022 530
Överinspektör Heli Perttula, 0295 022 925


Uppdaterad