Pressmeddelanden 2018

Algsituationen på NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Denna vecka har blågröna alger (cyanobakterier) noterats på de officiella alguppföljningsplatserna i havsområdet utanför Kaskö och Malax. Utöver det har en liten mängd blågröna alger noterats på de officiella alguppföljningsplatserna i sjöarna Ähtärinjärvi och Kuortaneenjärvi. Inga blågrönalgblomningar har noterats på de andra officiella alguppföljningsplatserna i de österbottniska landskapen. Vid Kråkfjärden/Sandö i Vasa har kraftiga algblomningar noterats av medborgare. Även vid badstranden i Sahi i sjön Lappajärvi har algblomningar noterats av medborgare. Blågrönalgblomningar kan förekomma också i andra områden än de som rapporteras här. Förekomster av blågröna alger är ofta lokala och algsituationen kan ändras snabbt beroende på väderförhållandena. Observationerna från alguppföljningen berättar endast om algsituationen på kontrollplatsen vid den aktuella tidpunkten.

Ytvattnets temperatur är 23 °C i sjön Lappajärvi. I sjön Hinjärv är ytvattnets temperatur 24,6 °C.

När förhållandena är gynnsamma kan blågröna alger orsaka massförekomster. För att de blågröna algerna ska växa behöver de näringsämnen, och ljus och värme främjar tillväxten. Blågrönalgblomningar gynnas av varmt, soligt och vindstilla väder. Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn på vattenytan. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målarfärgsaktig, och skingras då man rör i den och den lämnar inte kvar att hänga på t.ex. en pinne. En del av blågrönalgerna kan producera giftiga föreningar, och man ska i synnerhet inte låta barn eller husdjur simma i vatten där det finns alger. Vatten som innehåller blågrönalger ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten och inte som bevattningsvatten på nyttoväxter. Särskilt små barn och husdjur bör hållas borta från stranden och vattnet om blågrönalger noterats.

NTM-centralen i Södra Österbotten tar emot medborgarnas algobservationer i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationerna kan meddelas till algtelefonen tfn 0295 027 990. Det går också att mata in uppgifter om egna algobservationer på Järvi-Meriwiki www.jarviwiki.fi.

 

Mer information:

Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

www.jarviwiki.fi


Uppdaterad