Pressmeddelanden 2018

Fortsatt lugn algsommar på NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Den lugna algsommaren fortsätter på NTM-centralen i Södra Österbottens område. I havsområdet utanför Jakobstad på den officiella alguppföljningsplatsen har en liten algblomning noterats denna vecka. Inga blågrönalgblomningar har noterats på de andra officiella alguppföljningsplatserna i de österbottniska landskapen. I sjöarna Ähtärinjärvi och Lappajärvi har små algblomningar noterats av medborgare. Blågrönalgblomningar kan förekomma också i andra områden än de som rapporteras här. Förekomster av blågröna alger är ofta lokala och algsituationen kan ändras snabbt beroende på väderförhållandena. Observationerna från alguppföljningen berättar endast om algsituationen vid kontrollplatsen vid tidpunkten i fråga.

Ytvattnets temperatur är 17,1 °C i sjön Lappajärvi. I sjön Hinjärv är ytvattnets temperatur 17,7 °C. I havsområdet utanför Karleby är ytvattnets temperatur 14,2 °C.

Blågrönalger gynnas av varmt, soligt och vindstilla väder, då de kan bilda massförekomster på vattenytan. Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn på vattenytan. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målarfärgsaktig, och skingras då man rör i det och det lämnar inte kvar att hänga på t ex en pinne. En del av blågrönalgerna kan producera giftiga föreningar, och man ska i synnerhet inte låta barn eller husdjur simma i vatten med blågrönalgblomning. Vatten som innehåller blågrönalgblomning ska inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten och inte som bevattningsvatten på nyttoväxter.

NTM-centralen i Södra Österbotten tar emot medborgarnas algobservationer i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationerna kan meddelas till algtelefonen tel. 0295 027 990. Det går också att mata in uppgifter om egna algobservationer på Järvi-Meriwiki www.jarviwiki.fi.

Mer information:


Uppdaterad