Pressmeddelanden 2019

Fiskdöden i Lappo å är sannolikt summan av flera omständigheter (Södra Österbotten)

I Lappo å dog rikliga mängder särskilt av små fiskar i slutet av förra veckan i området med lugnvatten mellan Lappo och Kauhava. Man har försökt utreda orsaken till fiskdöden genom att kartlägga förra veckans händelser och vattenkvaliteten. Vid terrängbesöket som gjordes på onsdagen hittades inga nya döda fiskar eller någon enskild klar orsak till det som hänt. Ställvis kunde man fortsättningsvis se tämligen små döda fiskar, men antalet var dock litet.

I åvattnet observerades inga försurningsproblem. I förra veckan var pH-värdet i ån 6,6…7,0 och vid mätningarna som gjordes på onsdagen var pH-värdet i området mellan Pouttu och Liinamaa 6,6...6,9. Värdena var alltså på god nivå för Lappo å. Också syrehalten i ån var god på basis av de mätningar som gjordes med hjälp av fältmätare under onsdagen. Syremättnaden varierade mellan 77…100 % och halten mellan 7,7…10,3 mg syre per liter. Det har inte tagits syreprover i området i förra veckan och därför finns inga uppgifter om läget då.

Vattenföringen i Lappo å är mycket liten, endast 2,5–3,5 m3/s, vilket innebär att vattnet inte just har cirkulerat. Vattenföringen har varit liten ända sedan juli. Vattentemperaturen är hög för tidpunkten: till exempel på onsdagen var temperaturen i Lappo å + 15…+ 16 grader. Om vattencirkulationen länge är svag och vattnet är varmt, kan det leda till stress hos fiskarna.

Det finns nödvändigtvis inte en enskild orsak till fiskdöden i Lappo å. Utöver stressen ser det ut som om den största orsaken till fiskdöden är en kraftig regnskur som föll förra torsdagen i Lappo ås område kring och nedströms från Lappo centrum. Ställvis regnade det till och med 50 mm på en kort tid. Ett kraftigt regn leder till att det urlakas sediment och näringsämnen, som i sin tur försämrar fiskens levnadsförhållanden. Det är alltså sannolikt att fiskdöden berodde på syrebrist som en följd av regnet, men en helt definitiv orsak är inte möjlig att hitta så här i efterhand. Om fiskdöd inträffar, är det lättare att utreda orsaken om allmänheten så fort som möjligt meddelar uppgifter om platsen och förhållandena där.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948
  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861

Uppdaterad