Pressmeddelanden 2019

Det varma vädret har ökat observationerna av blågröna alger (landskapen i Österbotten)

Under vecka 35 har blågröna alger observerats i kustområdena i Vasa och Korsholm, exempelvis vid Storgrund, i Korshamnsfjärden och på den fasta kontrollplatsen i Replotfjärden. I insjövattnen påträffades blågröna algblomningar på de fasta kontrollplatserna i Kuortaneenjärvi, Alajärvi och Ähtärinjärvi. Dessutom har medborgarna observerat alger i mindre sjöar såsom t.ex. Räyringinjärvi i Vetil och Hirvijärvi i Alajärvi.

De blågröna algerna syns som grön- eller gulaktiga gryn i vattnet. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Förekomsterna av blågröna alger är ofta lokala och blomningar kan förekomma även i andra områden än de som nämns här. Observationerna i alguppföljningen berättar endast om algläget på kontrollplatsen under den aktuella tidpunkten. Varmt och vindstilla väder är gynnsamt för blågröna alger. Ytvattnen är varma för årstiden, exempelvis i Lappajärvi är vattnet ca 18 grader varmt.

Detta är tillsvidare sommarens sista algmeddelande, men läget i fråga om blågröna alger följs fortsättningsvis upp i september och observationerna sparas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algläget på 27 officiella kontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationer kan också meddelas till algtelefon på nummer 0295 027 990.

I insjövattnen har den gångna sommaren har varit sedvanlig med avsikt på blågröna alger. Det varma vädret har tidvis ökat algblomningarna, men i övrigt har antalet observationer varit genomsnittligt. I Alajärvi och Ähtärinjärvi har de blågröna algblomningarna varit långvarigare. I det österbottniska kustområdet har mängden blågröna alger varit rikligare än vanligt juli-augusti, medan det knappast alls har förekommit blågröna alger i Mellersta Österbottens kustområde.

Mer information:

  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi
  • NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon 0295 027 990

Uppdaterad