Pressmeddelanden 2018

Det varma vädret gör att snön smälter snabbare, vattenföringen i de österbottniska åarna stiger snabbt (Landskapen i Österbotten)

Flödesläget i  åarna i NTM-centralen i Södra Österbottens sydliga område (Lappfjärds å – Laihela å) har varit lugnt under veckoslutet och flödet ser ut att i huvudsak motsvara genomsnittliga nivåer. I åarna finns delvis istäcke. Isarna har på många ställen blivit sköra, vilket minskar risken för isproppar.

Snötäcket och snöns vattenvärde varierar kraftigt från plats till plats. Till exempel i Närpes finns det synnerligen lite snö, medan det i Jalasjärvi ännu finns tämligen mycket. I Jalasjärvi har broentreprenören för arbetet med Kuhan silta använt grävmaskin för att flytta is förbi arbetsplatsen och man gräver en fåra där vatten och is kan ta sig förbi brobygget.

Enligt Översvämningscentrets prognoser är det sannolikt att vattnet stiger till flödesgränsen 40,00 (N43) vid Nikkola mätstation. Detta innebär att vatten måste släppas ut genom flödesluckor till invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv för att skydda bebyggelsen i Ilmajoki centrum. Om det blir aktuellt att använda invallningsområdena, skulle det enligt prognoserna sannolikt ske under tisdag–torsdag. I nedre loppet av Kyro älv (Skatila/Korsholm) har vattenföringen under veckoslutet ökat från nivån 100 m3/s till nivån 180 m3/s. Under den kommande veckan förutspås vattenföringen nästan fördubblas, vilket ökar risken för isproppar. I nedre loppet av älven ligger isen i huvudsak kvar.

Också i Lappo å ser vattenföringen enligt prognoserna ut att fördubblas under veckans lopp. Enligt nuvarande prognoser ser behovet av att leda ut vatten på invallningsområdena längs Lappo å mindre sannolikt ut än i Kyro älv. I nedre loppet av Lappo å rinner det dock mycket vatten och i Liinamaa har vatten runnit ut på de lägst belägna åkrarna. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi förväntas stiga till flödesnivåer inom en knapp vecka och ägare till lågt belägna strandfastigheter uppmanas att förbereda sig genom att flytta lösöre till högre belägna platser.

I åarna i Mellersta Österbotten förväntas flödesnivåer i slutet av veckan. Till exempel i Tunkkari i Perho å är prognosen ett genomsnittligt vårflöde under det kommande veckoslutet. I Kronoby å förväntas vattenföringen under nästa veckoslut stiga betydligt högre än under de senaste åren.

Under de närmaste dagarna strävar man ännu efter att hålla vattenståndet i de konstgjorda sjöarna lågt, så att sjöarna kan användas för att magasinera vatten under den värsta flödestoppen.

Tilläggsuppgifter:

  • Vattenprognoser (miljo.fi)
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Uppdaterad