Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

Nyheter

Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter (31.3.2010)

Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493 senast 30.4.2020.

Sommarhastigheter i bruk mars–april (30.3.2020)

Avskaffandet av vinterns och den mörka tidens hastighetsbegränsningar inleds tisdagen den 31 mars. Övergången till sommarhastigheter sker stegvis eftersom körförhållandena inte är likadana överallt i Finland. Sommarhastigheterna tas i bruk senast den 24 april i hela Finland.
 

NTM-centralernas finansiering till företag i den exceptionella situation som coronaviruset orsakat kan sökas fr.o.m. 31.3 (30.3.2020)

I denna exceptionella situation finansierar NTM-centralerna företag med högst fem anställda. Ansökningen öppnas tisdagen den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserar NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål.