Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi (15.2.2019)

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar inom blå bioekonomi med närmare en miljon euro.
 

Växthusstöd kan sökas ända till början av mars (5.2.2019)

Växthusföretagare har tid på sig till 1.3.2019 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem.
 

582 miljoner euro för att stödja regionernas tillväxt och konkurrenskraft (1.2.2019)

582 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) fördelades till regionerna. Finansieringsbesluten fattas av NTM-centralerna och landskapsförbunden. Finansiering riktas också till åtgärder som ingår i Kajanalands och Birkalands broavtal.