Pressmeddelanden 2019

En väderstation monteras på Rävsundsbron 18.12. - trafiken styrs till en fil under arbetet (Egentliga Finland)

På Rävsundsbron på landsväg 180 monteras tilläggssensorer för övervakning, bl.a. en väderstation på toppen av pylonen i S:t Karins. På grund av väderstationens montering måste trafiken begränsas till en fil nästa onsdag 18.12. Monteringsarbetet måste utföras under ljus tid men man har strävat efter att tidsplanera arbetet till dagens tystare timmar. Trafiken begränsas till en fil kl. 10–14. På bron finns trafikljus och en följebil. Hastighetsbegränsningen på bron sänks till 30 km/h under arbetet. Väganvändarna bör vara beredda på trafikstockningar.  

På väderstationen mäter man bl.a. hur vind och is påverkar den nuvarande brons och den planerade brons kablar och andra konstruktioner. Monteringens beredningsarbeten inleds redan på måndagen 16.12, men dessa arbeten påverkar inte ännu trafiken. På onsdagsmorgonen 18.12 inleds arbetena med att förbereda trafikarrangemang och trafikljusen tas i bruk kl. 10. Trafikljusen ställs på bankerna i brons bägge ända, eftersom man inte kan stoppa trafiken på bron. Med en följebil försäkrar man att fordonen följer hastighetsbegränsningen, så att trafiken på bron inte stör arbetet uppe i lyftkorgen. På grund av säkerhetsskäl kan man inte utföra arbetet under mörk tid. Fastän arbetet utförs under dagens tystare timmar kommer trafikstockningar att förekomma.

YTTERLIGARE INFORMATION   

- NTM-centralen i Egentliga Finland, broingenjör Jari Nikki, tfn 0400 821 596

- Destia Oy: arbetsplatschef Pasi Oikarinen, tfn 0400 925 911


Uppdaterad