Pressmeddelanden 2017

Keski-Savon liikenneturvallisuus tarkastelun alla (Keski-Savo)

Keski-Savon alueelle Varkauteen, Pieksämäelle, Leppävirralle, Joroisiin ja Heinävedelle laaditaan parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jossa käydään läpi, mitä kaikkea voidaan tehdä kuntalaisten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelmaa valmistellaan kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä.

Varkaus

Varkauden kaupungin alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 17 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012–2016).  Henkilövahingoista 46 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 18 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 33 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17 vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin keväällä asukkaille, koululaisille, päättäjille ja liikenteen ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidettiin ylinopeuksia ja kaahaamista sekä sitä, että autoilijat eivät huomioi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä suojateillä tai risteyksissä. Kyselyssä sai nimetä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia paikkoja ja lukuisia kohteita nousi esiin. Eniten vastauksia Varkaudessa kohdistui Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymän toimimattomuuteen.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän jäsenet tutustuvat asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin esiin nostamiin ongelmallisimpiin kohteisiin maastokäynnillä tiistaina 19.9. alkaen klo 13:00. Ryhmä aloittaa tarkastelut Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymästä, johon median edustajat voivat tulla työryhmää tapaamaan.

Pieksämäki

Pieksämäen kaupungin alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 22 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012–2016).  Henkilövahingoista 50 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 20 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 18 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17 vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin keväällä asukkaille, koululaisille, päättäjille ja liikenteen ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidettiin ylinopeuksia ja kaahaamista sekä sitä, että autoilijat eivät huomioi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä suojateillä tai risteyksissä. Kyselyssä sai nimetä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia paikkoja ja lukuisia kohteita nousi esiin. Eniten vastauksia Pieksämäellä kohdistui Keskuskadun ja Tallikadun (Lidl) suojatien vaarallisuuteen.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän jäsenet tutustuvat asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin esiin nostamiin ongelmallisimpiin kohteisiin maastokäynnillä maanantaina 18.9. alkaen klo 12:00. Ryhmä aloittaa tarkastelut Keskuskadun ja Tallikadun suojatiestä, johon median edustajat voivat tulla työryhmän jäseniä tapaamaan.

Leppävirta

Leppävirran kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin 13 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012–2016).  Henkilövahingoista 75 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 16 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 3 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–20 vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin keväällä asukkaille, koululaisille, päättäjille ja liikenteen ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidettiin ylinopeuksia ja kaahaamista sekä mopoilijoiden hurjastelua. Kyselyssä sai nimetä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia paikkoja ja lukuisia kohteita nousi esiin. Eniten vastauksia Leppävirralla kohdistui Leppävirrantien ja Savonkadun kiertoliittymään, jossa ongelmaksi koetaan, että autoilijat ja mopoilijat eivät huomioi kiertoliittymästä poistuessaan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän jäsenet tutustuvat asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin esiin nostamiin ongelmallisimpiin kohteisiin maastokäynnillä keskiviikkona 20.9. alkaen klo 8:30. Ryhmä aloittaa tarkastelut Leppävirrantien ja Savonkadun kiertoliittymästä, johon median edustajat voivat tulla työryhmän jäseniä tapaamaan.

Joroinen

Joroisten kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012–2016).  Henkilövahingoista 81 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 16 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 3 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17 vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin keväällä asukkaille, koululaisille, päättäjille ja liikenteen ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidettiin ylinopeuksia ja kaahaamista sekä sitä, että matkapuhelinta käytetään ajon aikana ilman handsfreetä. Kyselyssä sai nimetä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia paikkoja ja lukuisia kohteita nousi esiin. Eniten vastauksia Joroisissa kohdistui Joroistentien ja Pieksämäentien muodostamalle tiejaksolle, jossa vastaajien mielestä ajetaan ylinopeutta, tien kunto on paikoitellen huono ja näkemät puutteelliset.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän jäsenet tutustuvat asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin esiin nostamiin ongelmallisimpiin kohteisiin maastokäynnillä tiistaina 19.9. alkaen klo 8:30. Ryhmä aloittaa tarkastelut joroisten yhtenäiskoulun alueelta alakoulun puolelta ositteesta Koulutie 3, johon median edustajat voivat tulla työryhmän jäseniä tapaamaan.

Heinävesi

Heinäveden kunnan alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin viisi henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta (keskiarvo 2012–2016).  Henkilövahingoista 62 prosenttia on tapahtunut henkilöautolla liikenteessä olleille, 22 prosenttia mopoilijoille tai moottoripyöräilijöille ja 3 prosenttia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17 vuotiaiden onnettomuusriski on korkein.

Liikennekäyttäytymiseen ja -ympäristöön liittyviä liikenneturvallisuusongelmia kartoitettiin keväällä asukkaille, koululaisille, päättäjille ja liikenteen ammattilaisille suunnatuilla kyselyillä. Yleisimpinä liikennerikkomuksina pidettiin ylinopeuksia ja kaahaamista sekä sitä, että heijastimia ei käytetä. Kyselyssä sai nimetä liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia paikkoja ja lukuisia kohteita nousi esiin. Eniten vastauksia Heinävedellä kohdistui Kermanrannatien ja Kermantien liittymään, jota pidettiin jäsentelemättömänä ja etuajo-oikeussuhteita epäselvinä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa valmistelevan työryhmän jäsenet tutustuvat asukaskyselyn ja onnettomuusanalyysin esiin nostamiin ongelmallisimpiin kohteisiin maastokäynnillä keskiviikkona 20.9. alkaen klo 13:00. Ryhmä aloittaa tarkastelut Kermanrannatien ja Kermantien liittymästä, johon median edustajat voivat tulla työryhmän jäseniä tapaamaan.

Ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi valmistellaan

Liikenneonnettomuuksien ja turvallisuusongelmien taustalla on liikenneympäristön lisäksi ajoneuvosta ja kulkijasta johtuvia tekijöitä. Kovinkaan monia onnettomuuksia ei voida estää pelkästään ympäristöä parantamalla, eikä siihen rahatkaan riitä. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tullaan tekemään ehdotukset lähiaikoina toteutettavista vaikuttavimmista ja kustannustehokkaimmista liikenneturvallisuustoimista. Ne kohdistuvat niin liikenneympäristöön kuin liikenneturvallisuustyön parantamiseen.

Lisätietoja hankkeesta

Kunnat oman kuntansa osalta seuraavasti:

Varkauden kaupunki, Jani Viljakainen, jani.viljakainen (at) varkaus.fi, puh. 040 843 0500
Pieksämäen kaupunki, Tapani Mähönen, tapani.mahonen (at) pieksamaki.fi, puh. 044 588 3222
Leppävirran kunta, Virve Wright (at) leppavirta.fi puh. 044 790 6056
Joroisten kunta, Petri Miettinen, petri.miettinen (at) joroinen.fi, puh. 040 661 4342
Heinäveden kunta, Jyrki Tiippana, jyrki.tiippana (at) heinavesi.fi puh. 0400 172 203

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kyllikki Komulainen, kyllikki.komulainen (at) ely-keskus.fi, puh. 029 502 6729

Linea Konsultit Oy, Reijo Helaakoski, reijo.helaakoski (at) linea.fi, puh. 040 847 8181


Uppdaterad