Pressmeddelanden 2018

Kasvukauden kuivuuden vaikutuksia selvitetään maatiloilla (Etelä-Savo)

Kuluva kasvukausi on ollut ennätyksellisen kuiva. Kuivuus on näkynyt Etelä-Savossa maatiloilla sadon alenemisena. Mahdolliset syyssateet korjaavat ainoastaan huonoa pohjavesitilannetta. Lisäksi lämmin kesä on tuonut uutena ongelmana gammayökkösten tekemät tuhot.

Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut pitkään jatkuneen kasvukauden kuivuuden maatalouden häiriötilanteeksi ja ryhtynyt keräämään tietoa eri toimijoilta tilannearvion laatimiseksi.

Ministeriö kokoaa tietoa ja arvioita ELY-keskuksista ja kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueilta kuivuuden aiheuttamista sadon menetyksistä.

Etelä-Savon yhteistoiminta-alueiden maaseututoimistot ovat lähettäneet alueen viljelijöille kuivuus -selvitystä varten verkkokyselyn, johon odotetaan vastauksia 9.9.2018 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi valtakunnan tasolla satovahinkojen tilanteen maan eri osissa ja tekee esitykset tarvittavasta valtion mukaantulosta sekä mahdollisesta kansallisen tuen muodoista.

Lisätietoja:  

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 098, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi

Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen, Mikkelin maaseututoimi, p. 044 794 2150, kari.mikkonen(at)mikkeli.fi


Uppdaterad