Pressmeddelanden 2019

Kartresponsenkät om planerna för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar förbättra riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. I anslutning till projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningen (MKB) öppnas en kartresponsenkät. Via den har allmänheten möjlighet att ge respons om planerna.

I kartresponsenkäten kan de svarande kommentera de sträckningsalternativ som ska bedömas samt deras konsekvenser för människorna och miljön. I enkäten presenteras sträckningsalternativen 1a, 1b, 2a, 2b och 2c, som ska bedömas i MKB, samt parallellvägförbindelserna i anslutning till dem. Enkäten är öppen 21.11–4.12.2019. Responsen utnyttjas i planeringen och konsekvensbedömningen.

En länk till enkäten samt närmare beskrivningar av de sträckningsalternativ som ska bedömas finns på projektets webbplats http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia. På webbplatsen ges också information om MKB-förfarandet, hur planeringen framskrider och möjligheterna att delta samt projektets tidtabell och mål.

Miljökonsekvensbeskrivningen blir färdig våren 2020. Då går det att lämna in åsikter om den och då ordnas också ett möte för allmänheten. Efter MKB-förfarandet fattar NTM-centralen i Södra Österbotten beslut om vilket alternativ som ska väljas för den fortsatta planeringen. Därefter görs en utredningsplan för det valda alternativet före utgången av år 2020.

Mer information:

Planeringsprojektets webbplats: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia

Miljöförvaltningens webbplats: www.ymparisto.fi/vt3helsingbylaihiaYVA

Projektansvarig: Eeva Kopposela, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 727
MKB-konsult: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, tel. 0400 355260
Vägplanering: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160


Uppdaterad