Pressmeddelanden 2018

Kantatie 67, Joupin eritasoliittymän rakentaminen alkaa Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen eritasoliittymän rakentamisesta kantatielle 67 Seinäjoen Joupin kohdalle. Urakkahinta on noin viisi miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankkeen rakennuskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan Seinäjoen kaupunki.

Hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä kantatielle 67. Hankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat rakennustyöt: risteyssillan rakentaminen kantatien 67 yli, jolloin kantatien tasausta lasketaan nykyisestä, neljän rampin ja yhden kiertoliittymän rakentaminen sekä tievalaistusten rakentaminen. Heikoista pohjaolosuhteista johtuen kohteessa joudutaan toteuttamaan mittavia massanvaihto- sekä stabilointitöitä.

Rakennustöiden yhteydessä on työnaikaisia tieliikennejärjestelyitä, jotka eivät kuitenkaan ensi vaiheessa vaikuta merkittävästi kantatien liikenteeseen. Työmaan kohdalla on kuitenkin alennettu nopeusrajoitus. Vuoden 2019 aikana liikenne siirretään rakennettaville Joupin puoleisille ramppilinjoille sillanrakennustöiden ajaksi. Kaikki kiertotiejärjestelyt mitoitetaan nykyliikenteelle riittävän levyisinä ja toteutetaan kaksisuuntaisina sekä päällystettyinä.

Työt kohteella alkavat viikolla 38/2018 ja tieyhteydet Joupin alueelle ovat käytössä lokakuussa 2019 ja viimeistelyineen hanke on valmis syksyllä 2020.

Liitteet: Tiesuunnitelman yleiskartta ja suunnitelmakartta                 

Lisätietoja

 • Janne Ponsimaa
  Projektipäällikkö
  Elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus
  Puh. 029 502 7746
 • Joni Ulvila
  Katurakennuspäällikkö
  Seinäjoen kaupunki
  Puh. 044 418 1677
 • Ari Välimaa
  Työpäällikkö
  Kreate Oy
  Puh. 0400 792 472

Uppdaterad