Pressmeddelanden 2018

All torvproduktion blir tillståndspliktig, producenterna får fortbildning för tillståndsansökan

Små torvproduktionsområden (mindre än tio hektar) ska ansöka om miljötillstånd senast 1.9.2020, om torvproduktionen i området kommer att fortsätta. Det lönar sig att satsa på ansökan om miljötillstånd och börja utarbeta ansökan i god tid. För att underlätta tillståndsansökan har ett utvecklingsprojekt inletts vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

I Finland finns ca 450 torvproduktionsområden som är mindre än tio hektar och beslut om deras fortsättning ska fattas före hösten 2020. Om torvproduktionen kommer att fortsätta, ska en ansökan om miljötillstånd göras till regionförvaltningsverket. Torvtäkt utan miljötillstånd är möjlig endast om produktionen anses vara småskalig husbehovstäkt.

I frågor som gäller ansökan om miljötillstånd fås hjälp via ett projekt som koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten och finansieras av Miljöministeriet. Projektet fokuserar på ansökningsförfarandet för miljötillstånd för torvproduktionsområden under 10 ha. Kommande höst ordnar projektet fortbildningar för torvproducenter. Inom projektet kommer också en guide att utarbetas för ansökan om miljötillstånd för små torvproduktionsområden. Projektet genomförs i samarbete mellan myndigheter och representanter för verksamhetsutövarna.

"Kraven för miljötillstånd påverkas bland annat av produktionsområdets läge, vattendraget dit torrläggningsvattnet rinner och produktionens varaktighet", berättar projektkoordinator Ari Koski på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ändringen gäller alla torvproduktionsområden som är under tio hektar och som har varit verksamma när den nuvarande miljöskyddslagen trädde i kraft år 2014. Enligt den tidigare miljöskyddslagen fordrades i regel inte miljötillstånd för torvproduktionsområden under tio hektar.

Tilläggsuppgifter:

  • Projektkoordinator Ari Koski, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 350, ari.koski@ely-keskus.fi

 


Uppdaterad