Pressmeddelanden 2019

Kaarinantien (mt 2200) ja valtatien 1 rampin liittymään Kaarinaan uudet liikennevalot (Varsinais-Suomi)

ITM Finland Oy rakennuttaa Kaarinantielle (mt 2200) Kaarinaan uudet liikennevalot. Liikennevalot rakennetaan Kaarinantien ja valtatien 1 eritasoliittymän pohjoisemman rampin liittymään liikenteen sujuvoittamiseksi. Rakennussuunnitelman laatimisesta on vastannut Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Liikennevalot rakennetaan liikenneturvallisuuden ja valtatieltä 1 vasemmalle Paraisten suuntaan kääntyvän liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Nykytilanteessa rampilta vasemmalle kääntyminen on ruuhka-aikana hankalaa erityisesti raskaalle liikenteelle. Eniten liikennettä haittaavat työvaiheet tehdään hiljaisen liikenteen aikana, mutta työstä liikenteelle aiheutuvaa haittaa ei voida kokonaan välttää.

Rakennustyöt maastossa käynnistyvät viikolla 35 ja valmistuvat kokonaisuudessaan marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Hankkeen urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Turku Energia Urakointipalvelut, jonka aliurakoitsijana toimii Tekniikka Tuominen Oy. Hankkeen kustannukset ovat 70 000€.

Lisätietoja:

- ITM Finland, Olli Rossi, p. 050 475 9307 tai etunimi.sukunimi@tmfg.fi

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Juha Mäki, p. 040 579 4222 tai etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad