Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomen työttömien määrä väheni kesäkuussa (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomen kaikissa seutukunnissa. Työttömien työnhakijoiden määrä Kaakkois-Suomessa väheni noin 1700 henkilön eli noin 10 prosentin verran. Koko maassa työttömiä oli 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa toukokuun lopussa 26 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä väheni 6 prosentilla. Uusia avoimia työpaikkoja oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä kesäkuussa Kaakkois-Suomessa 15 725

KaakkoisSuomessa oli kesäkuun lopussa 15 725 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 712 henkilöä (9,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 217, mikä on 936 henkilöä (9,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. EteläKarjalassa työttömien määrä oli 6 508, mikä on 776 henkilöä (10,7 %) vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Koko maassa työttömänä oli 254 176 henkilöä (6,8 %).

Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 632 eli 4 % kaikista työttömistä. Edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi 16 henkilöllä (+ 2,6 %).

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 762 (Kymenlaakso 1 073 ja EteläKarjala 689 henkilöä). Osuus kaikista työttömistä oli 11,2 % (koko maa 11,6 %). Ulkomaalaisista työttömistä  työnhakijoista oli EU/ETAmaiden kansalaisia 273 henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömiä 25,6 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 685, mikä on 25,6 % (1 265 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (seutukunnittaiset luvut: Kouvola 1 188, KotkaHamina 1 335, Lappeenranta 772 ja Imatra 390 ). Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 60 %. Miesten työttömyys väheni 23 % ja naisten 28 %. Seutukunnittaisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys väheni Imatran seudulla suhteellisesti eniten (42,6 %, 289 henkilöä). Lappeenrannan seudulla vähennys oli 35,3 % (421 henkilöä). Kotkan seudulla oli 19,6 % (325 henkilöä) vähemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin vuosi sitten. Kouvolan seudulla vähennys oli 16,2 % (230 henkilöä). Koko maassa oli 17,2 % vähemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin viime kesäkuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja 2 % vähemmän kuin vuosi sitten

KaakkoisSuomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun aikana avoinna 1 818 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli hieman pienempi kuin vuosi sitten (2 %, 37 kpl). Työpaikkojen määrä kasvoi Kouvolan seudulla 18 % (+94 kpl). Lappeenrannan seudulla määrä pieneni 12 % (82 kpl, Imatran seudulla 11 % (22 kpl) ja Kotkan seudulla 6 % (27 kpl). Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 5 % edellisvuotta enemmän.

Uusista avoimista työpaikoista 83 % oli yrityksissä. Yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 45 prosentissa uusista työpaikoista. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi eniten rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+49 kpl). Kasvua oli myös muun muassa palveluja myyntityön sekä prosessija kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Laskua oli eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä (126 kpl).

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille, toimistoja laitossiivoojille, lähihoitajille, myyntiedustajille ja maatalousja teollisuuskoneasentajille ja korjaajille.


Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2019 (pdf)

 

 

 

 

 


Uppdaterad