Pressmeddelanden 2018

Sjöars vegetation inventeras i fem sjöar i Nyland (Nyland)

Inventering av vattenvegetationen inleds igen i sjöarna i Nyland. I sommar uträttas inventeringarna i fem sjöar: Syväjärvi i Mörskom, Sääksjärvi i Mäntsälä, Savijärvi och Molnträsket i Sibbo samt Otalampi i Vichtis.

Inventeringarna uträttas under augusti då vattenvegetationen är som rikast. Arbetet inleds på onsdag 8.8. På sjöarna rör man sig i huvudsak vardagar kl. 8-20. Arbetet vid sjöarna pågår eventuellt också under veckosluten bland annat beroende på väderförhållandena.

Vattenväxternas framkomst undersöks i varje sjö på så kallade vegetationslinjer, av vilka det beroende på sjöns storlek finns 4-5 per sjö. Linjerna dras från stranden ut mot den öppna sjön så långt som vegetationen når. Utöver luftskottsväxter inventeras också flytbladsväxterna och långskottsväxterna samt de så kallade bottenbladsväxterna, som växer på bottnen.

Inventeringarna görs från en båt med hjälp av vattenkikare och olika slags krattor. Fältarbetet räcker i allmänhet från en dag upp till några dagar per sjö. Den tid fältarbetet tar på en sjö är bland annat beroende av väderförhållandena och av mängden vegetation i sjön.

För att röra sig från linje till linje och på sjön i allmänhet använder man motorbåt. På Syväjärvi och Sääksjärvi råder motorbåtsförbud, men förbudet gäller inte nödvändig användning av motorbåt för bl.a. tjänsteuppdrag.

Inventeringarna av vegetationen ingår i en större uppföljning av NTM-centralen, vars syfte är att utreda vattnens status med hjälp av vattenprov och biologiska variabler. Utöver vattenväxterna utgörs de biologiska faktorerna av bland annat bottendjur, växtplankton och fiskar. Vegetationsinventeringarna görs årligen i några sjöar i juli-augusti.

Vattenvegetationsinventeringarna beställs av NTM-centralen och uträttas av Faunatica Oy.

Ytterligare information:

  • Växtbiolog Elina Manninen, Faunatica Oy, tfn 050 538 4777
  • Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 431

Uppdaterad