Pressmeddelanden 2018

Reparationer på Hopenback bro i Lappträsk, reparationsarbetet utförs 17–18.9.2018 (Nyland)

I september utförs reparationer på Hopenback bro på Hopenbackvägen (Väg 11933) i Lappträsk då brons vägbeläggning förnyas. Reparationerna medför ändringar i trafikarrangemangen: Medan arbetet pågår är en körfil i bruk för trafiken på Hopenbackvägen och tidvis måste trafiken stoppas.

Stoppen varar högst 15 minuter åt gången. Det kan också hända att trafiken måste avbrytas för en längre tid en gång medan arbetet pågår. Om det informeras separat till invånarna på närområdet.

Länk till broplatsen

 

Ytterligare information:

  • Entreprenör: Destia Ab, Arbetsledare Otto Suominen, 040 6613 845
  • Övervakningskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi,  045 126 9960
  • Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Timo Repo, 0295 021 338

 


Uppdaterad