Pressmeddelanden 2018

Hämeeseen hieman yli 2,1 miljoonaa yritysrahoitusta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt huhti-kesäkuussa 2018 Hämeeseen hieman yli 2,1 miljoonaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Päijät-Hämeessä käynnistyi yhteensä 14 yrityksen kehittämishanketta sekä kolme toimintaympäristön kehittämishanketta. Kanta-Hämeessä yrityksen kehittämishankkeita rahoitettiin 10 ja toimintaympäristöhankkeita yksi. Lisäksi Hämeeseen myönnettiin hieman yli 160 000 euroa yritysten kehittämispalveluihin eli analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin. Uusia Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita ei käynnistynyt tällä tarkastelujaksolla Hämeessä.

Kehittämisavustuksella tukea investointeihin

Päijät-Hämeeseen on myönnetty yhteensä 541 610 euroa yrityksen kehittämisavustusta. Suurimman kehittämisavustuksen, lähes 110 000 euroa, on saanut hollolalainen TK-Työkalutiimi Oy Kokonaisvaltaiseen palvelujen laajentamiseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Yritys investoi uusiin koneisiin sekä raaka-aineiden ja tuotteiden käsittelyjärjestelmiin ja parantaa näin kilpailukykyään. Päijät-Hämeessä kehittämisavustusta ovat saaneet myös mm. Bus Burger Oy, Mittametalli Oy sekä Dosetec Exact Oy.

Kanta-Hämeeseen kehittämisavustusta myönnettiin yhteensä 488 976 euroa. Suurimman avustuksen on saanut riihimäkeläinen Prolaser Oy Ltd. Yritys investoi suuritehoiseen kuitulaserleikkauskoneeseen, jonka avulla parannetaan yrityksen kilpailukykyä etenkin jaloterästen ja alumiinien laserleikkauksessa. Kanta-Hämeessä kehittämisavustusta ovat saaneet myös mm. Vanajan keksit Oy sekä Riihimäen Rauta-Metalli Oy.

Toimintaympäristöhankkeilla edistetään alueen yritysten kehittämistä

Yrityksen toimintaympäristöavustusta on myönnetty Hämeeseen yhteensä lähes miljoona euroa. Päijät-Hämeen osuus rahoituksesta on 78 % ja alueella käynnistyi kolme uutta hanketta. Kanta-Hämeessä käynnistyi yksi uusi hanke.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy sai rahoituksen kahteen hankkeeseen. Design Venture ohjelma - muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajaksi -hankkeessa vahvistetaan alueen älykästä erikoistumista nostamalla muotoilun strategista asemaa. LAMK StartUp Accelerator (LSA) -hankkeessa rakennetaan alueen työ- ja elinkeinoelämää palveleva yrityskiihdyttämö.

Etelä-Suomeen yhteensä 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin huhti-kesäkuussa 2018 yhteensä hieman yli 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli yli 4,5 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä hieman yli 1,8 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 1,6 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavusta sai 34 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 11 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Rahoituksesta 71 % kohdentui Uudellemaalle.

Loput rahoituksesta muodostui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisista ja alueellisista hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli kaksi miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä kuusi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin kuusi uutta hanketta valtakunnalliseen Luovaa osaamista -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle kolme miljoonaa euroa.


Kuva 1. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla huhti-kesäkuussa 2018.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet:


Uppdaterad