Pressmeddelanden 2019

Webbrekryteringsevenemanget Finland Works erbjuder finländska företag kunnig arbetskraft från hela Europa (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Finland Works är ett rekryteringsevenemang, där finländska arbetsgivare inom social- och hälsovård, ICT-, energi-  samt industribranschen och arbetssökande från ETA-/EU-länder möts online. Finland Works ordnas 9.10. kl. 11-17. I detta skede har redan mer än 1200 arbetssökande anmält sig till evenemanget.

- Evenemanget som ordnas på nätet är avgiftsfritt och erbjuder finländska arbetsgivare ett ypperligt tillfälle att hitta nya arbetstagare från vilket håll som helst i Europa. Evenemanget kan också på goda grunder kallas miljövänligt, eftersom ingen behöver resa någonstans vid rekryteringsskedet, berättar Österbottens arbets- och näringsbyrås EURES-sakkunnig Tomas Ede om evenemangets förmåner.

Finland Works hör till European Job Days –evenemang, som ordnas runt om i hela Europa. I våras arrangerades motsvarande evenemang och det väckte mycket uppmärksamhet. Vid evenemanget fanns arbetssökande från alla länder i Europa, speciellt från Spanien, Portugal, Italien, Rumänien och Frankrike och ett trettiotal finländska rekryterande arbetsgivare, som hade nästan 250 lediga jobb. Ingenjörshuset Prohoc från Vasa var ett av företagen som deltog i evenemanget.

- Vi var mycket nöjda med Finland Works. På förhand tänkte vi att vi kanske kunde få ett tjugotal ansökningar, men det kom mer än ett hundra ansökningar. Ett femtiotal sökande var mycket intressanta, dvs. sådana som hade både erforderligt specialkunnande och erfarenhet, konstaterar Iiro Wesslin, direktör för försäljning och rekrytering på Prohoc.

Man hinner ännu bra registrera sig till Finland Works i oktober. För maximala resultat lönar det sig ändå att göra registreringen snarast och publicera de engelskspråkiga platsannonserna på mässunderlaget. Finland Works arrangeras av TE-tjänsternas europeiska arbetsförmedlingsnät EURES , Europeiska kommissionen och projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa.

Närmare uppgifter:
EURES-sakkunnig Tomas Ede på Österbottens TE-byrå, tfn. 0295 056 039. e-post: tomas.ede(a)te-byran.fi

Evenemangets webbplats:
http://www.te-tjanster.fi/te/sv/specialsidor/european_jobday/index.html

Arbetsgivare och arbetssökande kan registrera sig till evenemanget på den engelskspråkiga webbplatsen: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/finland-works


Uppdaterad