Pressmeddelanden 2018

Eteläsavolaisia viljelijöitä pyydetään vastaamaan Maatilojen kehitysnäkymät 2025 -kyselyyn (Etelä-Savo)

Valtakunnallinen maatilojen kehitysnäkymät 2025 -kysely on käynnissä Kantar TNS Agri Oy:n toteuttamana. Etelä-Savo on kyselyssä mukana perusosaa laajemmalla tietosisällöllä ja tuotantosuuntajakaumalla. Tavoitteena Etelä-Savossa on vähintään 500 vastaajaa. Jotta eri tuotantosuunnista saataisiin riittävä määrä vastauksia, kyselyn vastausaikaa on Etelä-Savon osalta jatkettu 16.4.2018 asti. Tiedonkeruumenetelmänä on nettikysely, minkä lisäksi viljelijöitä voidaan aktivoida myös puhelimitse vastaamaan kyselyyn.

Kyselyssä selvitetään maatilojen tulevaisuuden näkymiä maatalouden lisäksi myös tiloilla harjoitettavan muun yritystoiminnan osalta. Kyselyn tuloksena on joko suppeampi perusraportti tai laajempaan vastaajajoukkoon perustuva eri tuotantosuuntia koskeva raportti. Etelä-Savon osalta tutkimusnäytteessä painottuvat kattavasti alueen eri tuotantosuunnat: maito, nauta, lammas, hevonen, vilja, marja-vihannes ja muu kasvi sekä luomutuotanto.  

Tutkimus tuottaa tietoa eri tuotantosuuntien tilojen investointisuunnitelmista, rakennekehityksestä, sukupolven vaihdoksista ja tuotantosuunnan muutoksista, työvoiman käytöstä, koulutus- ja neuvontapalveluiden käytöstä jne. Tutkimuksen tulokset valmistuvat kesällä.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa alueensa osalta kyselyn tuloksista laajemmin alkusyksystä ELY-keskuksen omilla verkkosivuilla ja alueen maaseudun viestintähankkeen www.maaseutukuriiri.fi -sivuilla. Kyselyn tilaajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, tuottajajärjestö ja eri ELY-keskukset. Etelä-Savon osuus tutkimuksessa rahoitetaan Maaseudun kehittämisohjelman teknisestä tuesta.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4074


Uppdaterad