Pressmeddelanden 2019

Direktörerna för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområden har valts (landskapen i Österbotten)

Direktörerna för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområden har valts för nya tidsbundna femårsperioder under tiden 1.1.2020–31.12.2024. Ansvarsområdena för trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser är verksamma i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens är verksamt i området av Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten har verksamhetsställen i Seinäjoki, Vasa och Karleby.

Mika Soininen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens. Han har varit direktör för ansvarsområdet sedan januari 2015 och även verkat som överdirektör för NTM-centralen vid sidan av sin egen tjänst. Arbetsminister Timo Harakka har utnämnt direktörerna för ansvarsområdena för näringar, arbetskraft och kompetens.

Anders Östergård har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur. Han har varit verksam i denna uppgift sedan NTM-centralen grundades i januari 2010. Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman har utnämnt direktörerna för ansvarsområdena för trafik och infrastruktur.

Karoliina Laakkonen-Pöntys har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser. Hon har tidigare varit planeringsdirektör på Birkalands förbund. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen har utnämnt direktörerna för ansvarsområdena för miljö och naturresurser.

 

Läs mer:

ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajat nimitetty (på finska 11.10.2019)

Minister Harakka utnämnde ansvarsområdesdirektörerna för näringar, arbetskraft och kompetens vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (23.10.2019)

Direktörerna för närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser har utnämnts (på finska 18.11.2019)

 

Mer information:


Överdirektör Mika Soininen, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, 0295 027 403

Direktör Anders Östergård, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, 0295 027 766


Uppdaterad