Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen reparerar bron Alvettula i Tavastehus

NTM-centralen i Sydöstra Finland reparerar bron Alvettula i Tavastehus. Bron Alvettula finns på Alvettulantie (vägnummer 3062) och korsar Alvettulanjoki.

Arbetet inleds vecka 31 med förberedande arbeten. Då stängs den ena filen och därefter är filbredden 3,55 meter under cirka fyra veckor. Efter detta fortsätter arbetet med den andra sidan av bron, då är filbredden 3,8 meter.

Entreprenören ber att man vid användning av bron observerar att filarna blir smalare.

Hastighetsbegränsningen på bron under arbetet är 30 km/h och trafiken styrs med trafikljus.

Arbetena är klara i oktober 2019.

Bron Alvettula (Google Maps)  

Ytterligare uppgifter:

  • Beställare: Terhi Siltanen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 348
  • Entreprenör: MPV-Infrarakenne Oy, Arbetsplatschef Lassi-Pekka Tyni, tfn 040 482 3758
  • Byggnadsarbetena övervakas av: Ramboll CM Oy, Jussi Lehtinen, tfn 040 571 6740

 

Viktigaste broarbetet i Egentliga Tavastland 2019 (väylä.fi)


Uppdaterad