Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för augusti: Arbetslösheten minskar - skräddarsydda utbildningar ett sätt att avhjälpa arbetskraftsbristen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Enligt sysselsättningsöversikten som utkommit i dag minskade arbetslösheten i augusti 5,3 % jämfört med samma tidpunkt i fjol. På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften fortsättningsvis lägst i Fastlandsfinland tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten (6,1 %). I hela landet är andelen 8,9 %. Ungdomsarbetslösheten fortsätter också att minska, då antalet arbetslösa under 25 år minskade med 11,5 % jämfört med föregående år. Jämfört med juli minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 1,4 procentenheter på Österbottens NTM-centrals område. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som utkom idag.

Välmående och växande företag är viktiga för regionens sysselsättning

I augusti anmäldes 1 922 nya lediga jobb till Österbottens arbets- och näringsbyrå, vilket är 40 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. SMF-företagsbarometern som beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska omvärld uppger att svag tillgång till arbetskraft är en av de mest centrala faktorer som hindrar företag från att anställa mer personal. Av de företag som deltog i barometern uppgav 19 % av företagen i Österbotten och 11 % av företagen i Mellersta Österbotten att tillgången på arbetskraft är det största utomstående hindret för utvecklingen. På Österbottens NTM-centrals område deltog sammanlagt 235 små och medelstora företag i barometern (3,8 %), i hela Finland 6133 företag. Företagen som deltog i barometern representerade industri-, bygg-, handels- och servicebranschen.

I en undersökning gjord av arbets- och näringsministeriet var andelen verksamhetsställen med rekryteringsproblem 55 % på Österbottens NTM-centrals område under det andra kvartalet av 2019. Det var den högsta andelen i Finland, medan medeltalet låg på 47 %.

Att regionens företag utvecklas, växer och mår bra har en avgörande betydelse för regionens sysselsättning enligt NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringstjänster. Den goda sysselsättningssituationen har emellertid lett till rekryteringssvårigheter. Det är en utmaning som tacklas på många olika sätt: genom att främja sysselsättningen bland unga, sysselsätta långtidsarbetslösa, öka den arbets- och studierelaterade invandringen och rekrytera utländska personer som redan finns i landet samt utveckla de anställdas kunnande. Utbildning som tillgodoser arbetsmarknadens behov är ett viktigt verktyg för att trygga tillgången på kunnig arbetskraft. Det kräver en ständig dialog mellan företag och andra arbetsgivare samt utbildningsorganisationerna.

Samanskaffningsutbildning ett utmärkt verktyg för utveckling och tillväxt

Samanskaffningsutbildning är utbildning som arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen planerar och finansierar tillsammans. Utbildningen genomförs av en extern utbildare eller en läroanstalt. För ett företag i tillväxtfasen kan samanskaffningsutbildningen bestå av rekryteringsutbildning för ny personal eller precisionsutbildning för befintlig personal. Då ett företag växer och utvecklas, kan företagets nuvarande personal behöva fortbildning. Precisionsutbildning är ett utmärkt verktyg för företag som har en tydlig utvecklingsplan.  Precisionsutbildning används ofta samtidigt som rekryteringsutbildning.

Den europeiska veckan för yrkesskicklighet sätter fokus på yrkesutbildningen

Den europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week) infaller 14-18.10.2019. Under temaveckan betonas vikten av yrkesutbildning ur såväl individens som samhällets synvinkel. I anknytning till yrkesskicklighetsveckan bjuder Österbottens arbets- och näringsbyrå in företag till frukostmöten i Vasa och Karleby. På frukostmötena informerar arbets- och näringsbyrån tillsammans med utbildare och läroavtalsbyrån om olika utbildningsalternativ.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Kontakt och intervjuförfrågningar för media:
kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652, mirella.kivela(at)ntm-centralen.fi


Uppdaterad