Pressmeddelanden 2019

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 27 har inga blågröna alger observerats på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Det svala och ostadiga vädret har hållit styr på uppkomsten av blågröna alger i vattenytan. Ändringar i väderleken kan dock snabbt påverka algläget, eftersom värme ökar sannolikheten för blågröna algblomningar.

Aktuell information om läget i fråga om blågröna alger och ytvattentemperatur finns i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi). Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet för att stöda bedömningen av det riksomfattande algläget. Med hjälp av Havaintolähetti-appen är det lätt att spara observationerna med en smarttelefon. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Blågröna alger förekommer naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. De blågröna algerna behöver ljus för att växa och värme gör att de växer snabbare. Lugnt väder gör att algmassan stiger upp till vattenytan och den syns tydligt som ett grönaktigt flak. Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan vara giftiga och orsaka exempelvis hudsymptom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet.

Mer information:


Uppdaterad