Nyheter 2018

348 miljoner euro för att stödja regionernas tillväxt och konkurrenskraft

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens finansiering för 2018. Samtidigt fördelades också årets stöd för regionala innovationer och försök.

Den nuvarande strukturfondsprogramperioden, som pågår i sju år och avslutas år 2020, har nu löpt halvvägs. Med stödet har det åstadkommits ett stort antal nya jobb. Dessutom har företag tack vare stödet kunnat öka sin omsättning, anställa ny personal eller utveckla nya produkter för marknaden. Nu fördelades 338 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna.

En åtgärd inom regionala innovationer och försök (AIKO) stöder förnyelse baserad på regionernas starka sidor i syfte att trygga tillväxt och sysselsättning. Finansieringen har bidragit till att nästan 200 nya utvecklingsprocesser har kommit i gång på olika håll i Finland. För det sista genomförandeåret finns 10 miljoner euro i finansiering.

Läs mera:


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela