Samarbetsgruppen för skarv uppdaterar åtgärdsplan under ledning av ny ordförande (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Den regionala samarbetsgruppen för skarv höll årets andra möte på tisdagen.  Gruppen beslöt att uppdatera delar av den regionala åtgärdsplanen med målet att möjliggöra en smidigare tillståndsprocess vid ansökan om undantagslov för skarv.  På mötet konstaterades att skarvbeståndet i Österbotten och Mellersta Österbotten totalt minskat med 8 %, även om det lokala beståndet i Mellersta Österbotten har ökat. Ett undantagslov för att skjuta skarv har beviljats Rödsö delägarlag i Karleby. På mötet valdes även riksdagsledamot Anders Norrback till ny ordförande för samarbetsgruppen.

Miljöministeriet har i sin senaste anvisning till de regionala närings- trafik- och miljöcentralerna uppmanat samarbetsgrupperna att utarbeta regionala åtgärdsplaner utgående från den nationella skarvstrategi som uppgjordes i slutet av förra året. I Österbotten har en åtgärdsplan uppgjorts redan år 2016, varför det nu närmast handlar om uppdatering av geografisk information gällande viktiga lekområden för fisken, viktiga fiske- och fångstområden, vattenbruk, uppgifter om övriga häckande fågelarter och identifiering av känsliga fågelområden. Tillståndsmyndigheten, d.v.s. Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Egentliga Finland, håller även på att uppdatera ansökningsanvisningen för undantagslov gällande skarv. Uppdateringen strävar till att underlätta ansökningsförfarandet.

Skarvbeståndet längs den österbottniska kusten har enligt de inventeringar som Finlands miljöcentral ansvarar för i år minskat med 8 % jämfört med beståndet 2019. Skarven häckar nu på totalt 12 grynnor eller skär längs den österbottniska kusten. I Nykarleby åt havsörnen upp nästan hela ungproduktionen, så att beståndet minskade med över hälften. I Karleby ökade beståndet och skarven häckar nu på tre små skär eller öar. Rödsö delägarlag hade på våren ansökt om att få skjuta skarv och olja ägg. Tillstånd för att olja ägg beviljades inte med motiveringen att åtgärder under häckningstid kan störa andra häckande fåglar på de naturskyddsområden där skarven häckar. Däremot beviljades tillstånd att skjuta 100 skarvar under tre års tid. Avskjutningen tillåts med motiveringen att skydda sik och öring som vandrar upp vid Perho å mynning. På Juckasgrynnan i Vasa skärgård har äggoljningen utförts. Åtgärden påverkade antalet ungar som kläcktes.

Anders Norrback, riksdagsledamot, valdes till ny ordförande för gruppen. Gruppen beslöt att öppna ordförandeposten för annan organisation på sitt möte i våras. Sedan gruppen grundades år 2016, har NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarat för ordförandeskapet. Markus Norrback, förvaltningsdirektör för Malax kommun föreslogs bli viceordförande för gruppen. Gruppen fattar beslut om viceordförande på sitt nästa möte.

Tilläggsuppgifter:

  • Gruppens ordförande Anders Norrback, anders.norrback@riksdagen.fi, tfn 050 514 4385
  • Överinspektör Jaana Höglund, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0259 027 786

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Visar 1-20 av 1 022 resultat.
Antal per sida 20
av 52
Uppdaterad