Illustrationsbild

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti

Nyheter

Producenterna av de offentliga företagstjänsterna utvecklade ett gemensamt system för hantering av kundrelationer (11.9.2019)

Utrikesministeriet (UM), arbets- och näringsministeriet (ANM), Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera, TE-byråerna och Säkerhets- och kemikalieverket har utvecklat ett gemensamt digitalt system för hanteringen av kundrelationer. Tack vare det enhetliga systemet är servicestigen klarare och effektivare eftersom företagens kundhistorik kan ses av alla de centrala aktörerna.
 

Välkommen att bekanta dig med den nya versionen av Jobbmarknad (4.9.2019)

Vi har redan fått med nya tjänster både för arbetssökande och arbetsgivare, men de största förändringarna dyker upp under vintern och våren, berättar Mikko Rantahalme, projektchef för TE-digi, som skapat Jobbmarknad.
 

Problem med leveransen av brev på grund av poststrejken (2.9.2019)

På grund av poststrejken levereras inte våra brev mån. 2 - ons. 4.9.2019. Du kan sköta dina ärenden tryggt på webben i våra e-tjänster.