Palkkaturva

Palkkaturva-asiat on keskitetty vuoden 2016 alusta Uudenmaan ELY-keskukseen. Keskittämisen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja lyhentää palkkaturva-asioiden käsittelyaikoja sekä parantaa palkkaturvamenettelyn toimivuutta.

Odotettavissa oleva palkkaturvahakemuksen käsittelyaika on noin 8 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi jättää postitse Uudenmaan ELY-keskukseen tai sähköpostitse osoitteeseen palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi. Hakemuksen voi jättää myös mihin tahansa ELY-keskukseen tai työ- ja elinkeinotoimistoon.

Palkkaturvajärjestelmä

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt saatavansa perittäväksi. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea asetuksella säädettävin edellytyksin myös työntekijöiden lukuun konkurssipesä.

Tutustu palkkaturvan hakemisen menettelyihin alasivuilla. Huomaa, että voit hakea palkkaturvaa vain tällä sivulla kerrotuilla tavoilla. Älä siis käytä esimerkiksi verkosta löytyvää palkkaturva.fi-sivustoa.

Työttömyysvakuutusrahasto maksaa vuosittain jälkikäteen valtiolle palkkaturvana maksettujen määrien ja työnantajilta takaisin perittyjen pääomamäärien erotuksen. Tähän tarvittavat varat kerätään työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

В последний раз обновлялось
Печать Печать
Share