Tuottavuus ja talous

Kehittämispalvelu pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistämiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa

  • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista myös energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen huomioon ottaen

  • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa

  • kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Hinta

Hinta asiakkaalle on 30 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut - hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Selvitettävä asia oli vaikea ja työläs, ilman konsultin apua se olisi ilmeisesti jäänyt tekemättä."