Talouden ja tuottavuuden johtaminen

Kohderyhmä

Talouden ja tuottavuuden koulutusohjelman kohderyhmänä ovat muutostilanteessa olevat pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta. Koulutukseen voivat osallistua yrityksen johto ja avainhenkilöt. Toimialapainotus tai tarkennettu kohderyhmän mukainen painotus on mahdollinen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tarkentaa osallistujien käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna. Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä  yritysjuridiikkaa ja –verotusta. Koulutuksen ja konsultointipäivien aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen.

Koulutus- ja konsultointipäivien määrä

Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää/osallistuja.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta asiakkaalle on 1470 € + alv. Koulutuspalveluntuottaja laskuttaa asiakasta sopimuksen mukaan.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen - alkavien koulutusten tiedot ja hakulinkit

Lappi 29.10.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 13.10.2019 mennessä.

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 5.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 27.10.2019 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaa 26.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 10.11.2019 mennessä.

Keski-Suomi  alkaa 26.11.2019. Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa alkaa 10.12.2019. Ilmoittautuminen 4.12.2019 mennessä.

Kainuu 29.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 13.1.2020 mennessä.

Kaakkois-Suomi, 30.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä.

Uusimaa 31.3.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 16.3.2020 mennessä.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

"Yhteistyö ELY-keskuksen ja konsultin kanssa on ollut nopeaa ja joustavaa."