Markkinointi ja asiakkuudet

Kehittämispalvelu pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joilla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa.

Tavoite

Yrityksen liiketoiminta kehittyy entistä kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa

  • kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana

  • analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja

  • kehitetään markkinointiosaamista mm.: hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi

  • ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

Hinta

Hinta asiakkaalle on 300 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko?

Yritysten kehittämispalvelujen hakeminen keskeytyy väliaikaisesti 10.2.-18.3. 2018 johtuen palveluntuottajien sopimuskauden vaihtumisesta. Katkos koskee Analyysi- ja Konsultointi-palveluja. Palvelujen hakeminen jatkuu arviolta 19.3.2018.

"Olimme erittäin tyytyväisiä asiantuntijan ammattitaitoon ja koko palvelun kokonaisuuteen."