Markkinointi ja asiakkuudet

Kehittämispalvelu pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa

  • kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana

  • analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja

  • kehitetään markkinointiosaamista mm.: hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi

  • ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

Hinta

Hinta asiakkaalle on 30 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut - hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Olimme erittäin tyytyväisiä asiantuntijan ammattitaitoon ja koko palvelun kokonaisuuteen."