Uutiset 2019

Porotalouden harjoittaja, huomioi nämä asiat investoinneissa (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Olet oikeutettu hakemaan tukea porotalouden harjoittamiseksi tarvittaviin investointeihin, kun omistat vähintään 80 eloporoa. Muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden poromäärä ei vaikuta investointituen saamiseen ja seurantaan. Porotuki on porotalouden ainoa tukimuoto, jossa tukea voidaan myöntää ruokakunnalle.

Sinun on muistettava, että tuettua investointia koskee ns. seuranta-aika. Esimerkiksi kelkka-avustuksessa se tarkoittaa, että tuetun kelkan on oltava porotalouskäytössä viiden vuoden ajan tuen maksamisesta. Investointien pysyvyyttä seurataan Lapin ELY-keskuksessa.

Jos vaihdat aiemmin tuetun ja seuranta-ajalla olevan kelkan uuteen tuettuun kelkkaan, maksetaan tuki välirahasta. Edellisen kelkan seuranta-aika päättyy ja uuden kelkan seuranta-aika alkaa, kun tuki maksetaan tilillesi.

Esimerkki:

Porotalouden harjoittaja ostaa vuonna 2016 uuden kelkan, jonka arvo on 15 000 euroa. Vuonna 2019 kelkan vaihtoarvo on esimerkiksi 8000 euroa ja tuenhakija hankkii uuden tuetun kelkan, joka maksaa 17 000 euroa.

Tuki (35 %) voidaan myöntää tällöin

  • välirahasta 9 000 € (=17 000 € – 8000 €) * 35 % = 3 150 €

Säilytäthän huolella kaikki hankintaan liittyvät kuitit ja asiakirjat.

tai

  • ilman vaihtokonetta uuteen kelkkaan 17 000 € * 35 % = 5950 €

Huomaathan, että sinulla voi tällöin olla kaksi tuettua kelkkaa, jossa on seuranta-aikaa jäljellä.

Jos haluat myydä kelkan ennen viiden vuoden täyttymistä toiselle henkilölle, ota yhteyttä ELY-keskukseen. Kun kelkan ostaja täyttää tukivaatimukset, ELY-keskus voi siirtää kelkan pysyvyyttä koskevat velvoitteet ostajalle. Jos myyt kelkan ilman ELY-keskuksen lupaa, voit joutua maksamaan osan tuesta takaisin.

Jos ostat uuden kelkan ilman tukea ja annat seuranta-ajalla olevan kelkan vaihdossa eli välirahana, siirtyy jäljellä oleva seuranta-aika uuteen kelkkaan.

Hae tukea Hyrrässä!

Sähköinen haku Hyrrässä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Muista liittää hakemukseesi kaikki tarvittavat liitteet.

Jos hakemus on puutteellinen, sinulta pyydetään lisätietoja, jotta hakemuksesi voidaan käsitellä. Tämä luonnollisesti pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.

Investointituen haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain.  Huomaathan, että jokaiselle hakujaksolle on käytettävissä rajallisesti tukivaroja.

Lisätietoja:

  • porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, puh. 0295 037 038
  • tarkastaja Marianne Manninen, puh. 0295 037 088
  • tarkastaja Katriina Kekkonen, puh. 0295 037 165
  • sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivitetty