Uutiset 2019

Peltovalvonnat alkavat Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomi)Kaakkois-Suomen valvontaryhmä valmiina peltotarkastuksiin! Kuva: Minna Niukkanen.
 

ELY-keskusten tehtävänä on osaltaan toimeenpanna viljelijätukien hakemiseen, maksatukseen ja valvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistaa maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuutta ja kasvinterveyttä. EU:n tukien myöntämisen ja maksatuksen edellytyksenä on varainkäytön riittävä valvonta.

Varma kesän merkki on se kun maatiloille peltovalvontoja tekevät tarkastajat aloittavat työnsä. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa tukijärjestelmän toimivuus ja ympäristökorvauksen toimeenpano tilatasolla. Kaakkois-Suomessa on noin 3000  maatilaa, joista Ruokavirasto osoittaa Kaakkois-Suomen n ELY-keskukselle tänä vuonna peltoalaperusteisten tukien osalta kokotilavalvontaan noin 5 %.
- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella peltovalvontoihin osallistuu tänä vuonna 14 tarkastajaa, kertoo valvontapäällikkö Osmo Minkkinen.

Valvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tilan valitsemien ympäristökorvauksen toimenpiteiden toteutuminen. Kokotilavalvontojen lisäksi tarkastajat tekevät ympäri vuoden eläinperusteisten tukien tarkastuksia sekä erilaisia ristiintarkastuksia.

Maatilojen tukivalvontoja säätelevät koko EU:n alueella Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteiset, kaikkia jäsenvaltioita koskevat säädökset. EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien lisäksi valvotaan myös kansallisia tukia. Ruokavirasto vastaa Suomessa siitä, että tukivalvonnat tehdään säädösten mukaisesti. Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Valvontakohteet poimitaan rekistereistä satunnaisella tai painotetulla otannalla. Maatiloilla tehtävien valvontojen lisäksi tukiehtoihin liittyvä asiakirjat tarkastetaan talven kuluessa toimistotyönä.

 


Päivitetty