Uutiset 2019

Luovien alojen innovatiivisista ideoista tuotteita tai palveluja  – CreMA-tuki haettavissa 1.10. saakka (Lapin ELY-keskus)

CreMA-tuki on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on tuottaa markkinoille uusia tuotteita ja palveluita.

Rahoitus tarjoaa luovan alan yrittäjille mahdollisuuksia luoda pitkäkestoisia, laajoja kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Muiden alojen näkökulmasta rahoitus mahdollistaa luovan osaamisen hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen hakijana voi olla luovan alan yritys tai useamman yrityksen verkosto. CreMA-rahoitusta voidaan myöntää 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

CreMA-määrärahaa jaetaan vuonna 2019 enintään 259 000 €. Tavoitteena on käynnistää n. 20–30 luovien alojen ja muiden alojen monialaista pilottihanketta ja näin edistää uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien syntymistä.

CreMA-tuen haku päättyy 1.10.2019. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan kannattaa olla yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen yhteyshenkilöön, jolta saa lisätietoja hankkeen soveltumisesta rahoitukseen.

Rahoitusinfoa hankkeiden suunnitteluun on tarjolla tiistaina 27.8. Creven järjestämässä maksuttomassa neuvontatilaisuudessa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä, mutta siihen tulee ilmoittautua ennakkoon.

Lue lisää:

Lapissa lisätietoja antavat

  • Minna Uusihanni, minna.uusihanni(at)ely-keskus.fi, 0295 037 139
  • Risto Lustila, risto.lustila(at)businessfinland.fi, puh. 040 167 9088

Päivitetty