Uutiset 2019

Kertakorvaus helpottaa hankkeiden toteuttajia maksun hakemisessa ja nopeuttaa maksuhakemuksen käsittelyä (Lappi)

Kertakorvaus on tullut käyttöön myös maaseuturahaston hankkeisiin helpottamaan hankehallintoa. Rahoitusasiantuntija Inka Ahonen, kerro lyhyesti mistä kertakorvauksessa on kysymys?

Kertakorvaus helpottaa hankkeiden toteuttajia maksun hakemisessa ja nopeuttaa maksuhakemuksen käsittelyä. Yksinkertaistettuna, tuki maksetaan kun hankkeen tulos on saavutettu suunnitelman mukaisesti. Kuitteja ei tarvitse toimittaa, sillä tuen maksaminen pohjautuu tukipäätöksessä määritellyn tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Esimerkiksi pienessä investointihankkeessa todentaminen voi tapahtua valokuvalla.

Millaiseen hankkeeseen kertakorvausmenettely sopii?

Parhaiten tämä kustannusmalli sopii pieneen investointihankkeeseen tai kehittämishankkeeseen, jossa on selkeä ja helposti todennettava lopputulos.

Kertakorvaus ei kuitenkaan sovi kaikkiin hankkeisiin. Se ei sovellu hankkeisiin, joissa hankinnat tehdään kokonaan julkisina hankintoina, eikä hankkeisiin, joissa julkisen tuen osuus on yli 100 000 €.

Mitä tuenhakijan olisi hyvä ottaa huomioon suunnitellessaan kertakorvaushanketta?

Hankesuunnitelma tulee laatia huolellisesti. Tuenhakijan on hyvä pohtia etukäteen millä dokumentilla hankkeen tulos voidaan todistaa tehdyksi. Tavoite on hyvä määritellä realistiseksi ja tarpeeksi väljäksi.

Jotta hanke voidaan maksaa useammassa erässä, tulee sen sisältää selkeitä osioita, joista kunkin toteutuminen voidaan erikseen todentaa. Maksueriä voi olla enintään kolme.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan kunkin osion eritellyt kustannusarviot sekä hankkeen kokonaiskustannusarvio. Kustannusten hintataso kartoitetaan jo hakemusvaiheessa.

Kertakorvaushanke on armoton siltä osin, että hanke on toteutettava juuri suunnitellusti. Toteutusaikaan voi hakea jatkoa perustellusta syystä, mutta muita muutoksia ei voi kesken hankkeen toteutuksen tehdä. Esimerkiksi jos tarkoituksena on ollut rakentaa kota, mutta kodan kattoa ei saada valmiiksi, tukea ei voida maksaa lainkaan. Samanlainen vahinko voi aiheutua kehittämishankkeessa, jos tavoitteena on ollut saada tilaisuuteen 100 osallistujaa, mutta osallistujia tuleekin 80.

Huolella suunniteltu ja toteutettu hanke on helposti maksettu!

Lue lisää kertakorvauksesta:

#3kysymystä

 


Päivitetty