Uutiset 2019

Alueidenkäytön neuvottelupäivät 2019

Vuoden 2019 alueidenkäytön neuvottelupäivät pidettiin 3.-4.9.2019 Kotkan Merikeskus Vellamossa.

Ensimmäisen päivän teemana on ympäristöestetiikka, toisena päivänä pureudutaan energiatehokkuuteen ja lakiasioihin.

Alueiden käytön ja rakentamisen neuvottelupäivien ohjelma liitteenä (1 MB pdf)

Ensimmäisen päivän puheenjohtaja Pertti Perttola Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Avaussanoissaan  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar oli pohtinut Kotkan kaavoituksen historiaa ja nykypäivää.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset kuulumiset toi päiville hallitussihteeri Mirkka Saarela. Ainakin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) uudistetaan yhä, painopisteinä  hiilineutraali yhdyskunta, luonnonmonimuotoisuuden parantaminen, kuntien maapolitiikaa vahvistaminen ja  millaiset mahdollisuudet kaavoituksella on ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Mitä on ympäristöestetiikka? Tavoitteena ympäristöestetiikassa on kestävä ihmisen ja luonnon hyvinvointi Tutkimuksessa metodit ovat filosofiset, tavoitteena esteettinen laatu: ei pelkästään kauneus vaan myös viihtyisyys, asuttavuus, asumismukavuus ja tunnelma. Ympäristö estetiikan kysymyksiä alueidenkäytön näkökulmasta avasi kuulijoille tutkijatohtori Sanna Lehtinen Helsingin yliopistolta.

Ympäristöestetiikka ja elinympäristön koettu laatu esitys (pdf  27 199 kt kt)

Kommenttipuheenvuoron estetiikan kysymyksiin esitteli maisema-arkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, Kouvolan kaupungilta.

Miten arkeologia tulisi huomioida ympäristössä ja rakentamisesta pohti intendentti Helena Ranta, Museovirastosta.

Millaisia ovat toimivat puistot ja viheralueet osana kaavoitusta sekä kansallinen kaupunkipuisto, kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen, Kotkan kaupunki

Ennen retkeä Kotkan kaupungin edustaja esitteli vielä Kotkan Kantasataman uusia suunnitelmia

Iltapäivällä oli tutustumisretki Kotkan puistoihin.

Alueidenkäytön neuvottelupäivien toisena päivänä pohdittiin energiatehokkuutta ja lakiasioita

Puheenjohtajana toimi Pauli Korkiakoski Kotkan kaupungilta.

Päivän avasi kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Video Kotkan kansallisesta kaupunkipuistosta ( mp4 kesto noin 10 minuuttia)

Miten yhdistetään energiatehokkuus ja ekologisuus rakentamisessa, asiaa etenkin ilmastomuutoksen näkökulmasta pohti laajasti Esa Partanen Cursor Oy:stä.

Rakennustarkastaja Vesa Yrjönen siteerasi kommenttipuheenvuorossaan MRL:n yhtä lukua:

119 § (17.1.2014/41) Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Yrjösen esitys kokonaisuudessaan (pdf 678 kt)

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori Lappeenrannasta kertoi omia näkökulmiaan kaavoitukseen sekä energiatehokkaasta että ekologisesta näkökulmasta.

Kehittämispäällikkö Anne Jarva ja lakimies Minna Mättö Kuntaliitosta kertoivat kuntaliiton kuulumisia ja esittelivät uutta rakennusjärjestysopasta.

Viimeisenä käytiin läpi erilaisia oikeustapauksia kaavoituksen näkökulmasta. Niitä esitteli erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen ympäristöministeriöstä.

 

 


Päivitetty